OI Ljubljana
Eng

Register raka RS

Operativni vodja Registra raka RS
Fani Škrlec,univ.dipl.org.,VMS
T: +386 1 5879 381
E: register@onko-i.si


Register raka Republike Slovenije je eden najstarejših populacijskih registrov v Evropi. Ustanovljen je bil leta 1950 na Onkološkem inštitutu Ljubljana kot posebna služba za zbiranje in obdelavo podatkov o vseh novih primerih raka (incidenci) in o preživetju bolnikov z rakom.

Populacijski register raka opravičuje svoj obstoj, če se zbrani podatki tudi redno obdelujejo, objavljajo in uporabljajo. Ena izmed stalnih oblik vračanja obdelanih informacij so letna poročila (LP). Novejši letniki so v celoti dostopni tudi v PDF obliki (LP2001 (pdf, 3.31 Mb), LP2002 (pdf, 1.24 Mb), LP2003 (pdf, 3.36 Mb), LP2004 (pdf, 2.17 Mb), LP2005 (pdf, 2.03 Mb), LP2006 (pdf, 904.83 Kb)),  LP2007 (pdf. 6,18 Mb), LP2008 (pdf, 3.6Mb), LP2009 (pdf,3.1Mb), LP2010 (pdf, 4.3 Mb), LP2011 (pdf, 2.1 Mb), LP2012 (pdf, 2.5 Mb)LP2013 (pdf, 2.3Mb), LP2014 (pdf, 3.4 Mb).

Ker je virov informacij več, je čas, potreben za dokončanje zbirke, povezavo in objavo podatkov pri nas in po svetu daljši, običajno dve do tri leta. Podrobne analize s strokovnimi komentarji pa izhajajo v obliki monografij (pdf, 47.77 Kb) in člankov (pdf, 96.8 Kb).

Prijavljanje raka je v Republiki Sloveniji obvezno in zakonsko predpisano (Ur. l. SRS, št. 10/50, št. 29/50, št. 14/65, št. 1/80, št. 45/82, št. 42/85; Ur. l. RS, št. 9/92, št. 65/00 in št. 47/15) že od ustanovitve Registra raka. Registru raka RS sporočajo podatke o bolnikih z rakom vse fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v Sloveniji na posebnem obrazcu – Prijavnica rakave bolezni. Navodila za prijavljanje rakavih boleznih si lahko ogledate v pdf obliki tukaj.

Podatki Registra raka RS so v različnih oblikah dostopni slovenskim zdravnikom in/ali raziskovalcem ter širši javnosti. Osnovni pregledi so dostopni preko spleta (glej letna poročila zgoraj). Podrobnejše podatke lahko naročite s pomočjo obrazca.

Zdravstveni delavci, ki iščejo specifične podatke za bolnike obravnavane v njihovih ustanovah (podatke o bolezni, zdravljenju, vitalnem stanju, …), naj svoje želje posredujejo na e-naslov: register@onko-i.si.


Podatke, ki so na voljo v elektronski obliki, vam bomo poslali po elektronski pošti ali na magnetnem mediju. Če boste naročili večjo količino podatkov, ki niso objavljeni na spletnih straneh, ali posebno obdelavo, vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške storitve.

Potrudili se bomo in vam kar najhitreje odgovorili. Če pa bi priprava ustreznega odgovora izjemoma trajala dlje časa, vas že vnaprej prosimo za razumevanje.

Vlogo pošljite na naslov:

Register raka Republike Slovenije
Epidemiologija in register raka
Onkološki inštitut Ljubljana
Zaloška 2
1000 Ljubljana

Ali na E-naslov: register@onko-i.si

 

Zanimive povezave

IACR (International Association of Cancer Registries)

ENCR (European Network of Cancer Registries)

EUROCARE

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana