OI Ljubljana
Eng

Programi in projekti ARRS

Večina raziskav na Onkološkem inštitutu se izvaja s sofinanciranjem Agencije za raziskovalno dejavnost RS  (ARRS). Širše zastavljene raziskave se izvajajo v raziskovalnih programih, ciljane pa v raziskovalnih projektih.

Celoten seznam programov in projektov, ki so se izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana je objavljen na spletni strani SICRIS (informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) od leta 1998 naprej.

Raziskovalni programi

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
P3-0003 (C) Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 – 31. 12. 2020akad. prof. dr. Serša Gregor
P3-0289 (C) Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja 1. 7. 2004 – 31. 12. 2024prof. dr. Bešić Nikola
P3-0307 (C) Rak glave in vratu - analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja 1. 7. 2004-31. 12. 2024prof. dr. Strojan Primož
P3-0321 (B) Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih 1. 7. 2004 - 31. 12. 2019doc. dr. Boštjan Šeruga, prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković
P3-0352 (C) Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka 1. 1. 2009 - 31. 12. 2023izr. prof. dr. Žgajnar Janez
P1-0389 (C) Medicinska fizika 1. 1. 2015 - 31. 12. 2020prof. dr. Jeraj Robert (IJS/UL FMF)/asist. Božidar Casar (Onkološki inštitut)

Raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
N3-0059 (D) Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020dr. Cvelbar Uroš (IJS)/akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
V3-1638 (C) Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP) 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019izr. prof. dr. Zadnik Vesna
V3-1713 (B) Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja 1.4.2018 - 31.03.2020 izr. prof. dr. Vesna Zadnik
V3-1718 (C) Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji 1. 4. 2018 - 31. 3.2021dr. Kotnik Tadej (Univerza v Ljubljani/Fakulteta za elektrotehniko/ izr. prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
V3-1720 (B) Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji 1.4.2018 - 31.3.2020prof. dr. Branko Zakotnik
J2-1732 Računalniško podprta analiza medicinskih slik za načrtovanje zdravljenja s protonsko in radioterapijo 1. 7. 2019-30. 6. 2022prof. dr. Tomaž Vrtovec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Primož Strojan (Onkološki inštitut)
J3-1753 Molekularni napovedni dejavniki odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk 1. 7. 2019-30. 6. 2022dr. Katja Goričar (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), doc. dr. Tanja Marinko (Onkološki inštitut)
Z3-1871 Kombinacija elektrokemoterapije in zaviralca poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka dojke (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 7. 2019-30. 6. 2021dr. Maša Bošnjak
Z3-1873 Nov pristop žilno ciljane terapije, kjer z gensko terapijo utišamo dve neodvisni signalni poti, v kombinaciji z radioterapijo 1. 7. 2019-30. 6. 2021dr. Monika Savarin
J1-8140 (D) Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020 prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
J3-8202 (D) Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020doc. dr. Boštjan Šeruga, prof. dr. Maja Čemažar
L3-8203 Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30.4.2020dr. Dolžan Vita (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)/ izr. prof. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
Z3-8204 (B) Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020dr. Tanja Jesenko
J3-8210 (C) Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Šabovič Mirza (Univerzitetni klinični center Ljubljana)/ znan. svet. dr. Srdjan Novaković (Onkološki inštitut)
J4-8227 (D) Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J2-9225 Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021dr. Damijan Miklavčič / akad. prof. dr. Gregor Serša
J3-9269 Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina za zdravljenje z elektrokemoterapijo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021akad. prof. dr. Serša Gregor
J5-9336 Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021dr. Gregor Petrič / dr. Rok Petrič

Infrastrukturni program

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
I0-0010 Doživljenjsko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave 1. 1. 2009 – 31. 12. 2020doc. dr. Zadravec-Zaletel Lorna

Zaključeni raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
HIGHCARE- High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom 1. 2. 2016-31. 1. 2019prof. dr. Maja Primic Žakelj, prof. dr. Vesna Zadnik
J3-6793 (D) Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo 1.7.2014 - 30.06.2017akad. prof. dr. Gregor Serša
J3-6796 (D) Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov 1.7.2014 - 30.06.2017prof. dr. Maja Čemažar
J3-7272 (A) Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018izr. prof. dr. Pohar Perme Maja (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)/izr. prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
J3-7372 (B) Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Tanja Čufer (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik)/ doc. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
J3-7460 (D) Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Strojan Primož
L2-7550 (D) Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 3. 2016 - 28. 2. 2019prof. dr. Igor Emri /akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava